Transparència

Processos selecció

En curs
Actualment no tenim cap procés de selecció en curs.

Pendents de resolució
16/02/2018 - Tècnic/a d'Emancipació (veure convocatòria)

Tancats
20/07/2017 - Tècnic/a de Comunicació (veure convocatòria)
12/06/2017 - Direcció de programes (veure convocatòria)
07/09/2016 - Tècnic/a d'Internacional i Justícia Global (veure convocatòria)
07/09/2016 - Tècnic/a de Participació (veure convocatòria)
22/06/2016 - Gerència (veure convocatòria)

Subscriu-te!