Transparència

Participació de les entitats als espais d'interlocució

A continuació resumim en dades com ha estat la participació de les entitats membres als diferents espais d'interlocució generats pel CNJC durant el 2019. 

De les 43 entitats de ple dret del CNJC, 38 han estat activament participant en els diferents espais d'interlocució i totes les dades calculades en aquests gràfics estan fetes a partir de les 37 entitats actives d'enguany. A més, com a novetat s'ha començat a recollir les dades sobre gènere en tots aquests espais.

Entitats membres del CNJC:

 • 12 Educatives
 • 6 Sindicals d’estudiants i treballadors
 • 6 Polítiques
 • 12 Socials i culturals
 • 7 Consells Locals de Joventut
S'han fet 29 convocatòries durant l'any 2019:

 • Assistència global:
 • Assistència a òrgans de govern (Assemblees i Comitès Executius):
 • Assistència a espais formatius:
 • Assistència als àmbits:
 • Àmbits segons gènere
 • Assistència a Grups de Treball:
 • Grups de Treball segons gènere
 

Subscriu-te!