Transparència

Participació de les entitats als espais d'interlocució

A continuació resumim en dades com ha estat la participació de les entitats membres als diferents espais d'interlocució generats pel CNJC durant el 2016. 

De les 49 entitats de ple dret del CNJC, 38 han estat activament participant en els diferents espais d'interlocució i totes les dades calculades en aquests gràfics estan fetes a partir de les 38 entitats actives d'enguany. 

Percentatge d'assistència de les entitats actives de ple dret a l'Assemblea General Ordinària del febrer de 2016

Percentatge d'assistència de les entitats actives de ple dret als Comitès Executius de juny i novembre de 2016

Percentatge d'assistència de les entitats actives de ple dret a les reunions d'àmbit

Percentatge d'entitats que han assistit en almenys una reunió d'àmbit


Amb aquest gràfic observem que totes les entitats sindicals i tots els Consells Locals de Joventut han participat en almenys una reunió d'àmbit.

Si voleu conèixer més a fons les dades sobre la participació en els diferents espais d'interlocució del CNJC, podeu descarregar-vos l'Informe de participació 2016 on trobareu informació més específica i desglossada.

 
Documents adjunts 

Subscriu-te!