Transparència

El CNJC en dades

Nombre d'entitats membres del CNJC l'any 2018
 
Entitats de ple dret 43
Entitats adherides 8
Entitats col·laboradores 34
TOTAL ENTITATS CNJC 85
Trobareu més informació i detalls sobre cada una de les entitats membres en aquest enllaç.
  

Podeu descarregar-vos també els fulletons on expliquem resumidament l'activitat del cursos anteriors!

Documents adjunts 

Subscriu-te!