Transparència

El CNJC

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics. És una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia.

Més de 175.000 persones joves catalanes estan associades i participen en les entitats membres del Consell, ja sigui en associacions educatives (esplais i agrupaments escoltes), sindicals d’estudiants i treballadors, culturals i d’intercanvis, polítiques, socials especialitzades, o en els consells locals de joventut. 

Trobareu més informació sobre l'evolució històrica del CNJC i l'organigrama de funcionament en aquest enllaç.
Tota la informació relacionada amb les funcions del Consell i la normativa per la qual es regeix la podeu consultar aquí.

 

Subscriu-te!