Transparència

Ajuts i subvencions

Anualment el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya atorga un ajut per a projectes centrats en la cooperació al desenvolupament. Ho fa a través del Premi 1%, al qual es destina un 1% del pressupost del CNJC. 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entén l’associacionisme juvenil com un instrument de transformació social en mans de la gent jove i, per això, ha de jugar un paper important en la creació de condicions que possibilitin un món just i divers. A través de les decisions preses en la XXI i la XXII Assemblees Generals Ordinàries, el CNJC es va sumar les recomanacions de l’Organització de les Nacions Unides de destinar recursos al desenvolupament humà sostenible. Una de les institucions que ha dut a la pràctica aquesta recomanació ha estat el Fòrum Europeu de la Joventut, del qual el CNJC és membre de ple dret, destinant un 1% del seu pressupost per projectes de cooperació pel desenvolupament.

Aquest 2019, la convocatòria s'ha dirigit a totes aquelles activitats enfocades a vetllar per la defensa de les persones migrades i/o racialitzades com a titulars de drets, tot incloent aquests col·lectius, les seves lluites i reclams al centre dels projectes. Així mateix, hi va haver la novetat que un total de dues candidatures podrian obtenir el Premi 1%, dividint el pressupost total per la meitat entre els dos projectes guanyadors.

El Premi 1% 2019 ha estat entregat al Sindicat Popular de Venedors Ambulants (manters) i a SOS Racisme Catalunya, que realitzen projectes associatius que treballen per a la justícia global. Enguany, l’edició del premi estava encarada a la lluita contra el racisme i la defensa de les persones migrades i/o racialitzades com a titulars de drets i l’entrega dels guardons s’ha desenvolupat en el marc del Comitè Executiu del CNJC, celebrat el passat novembre a Barcelona.

Els projectes premiats han estat:

  • SOS Racisme Catalunya - Campanya de visibilització #AixòÉsRacisme, que té per objectiu lluitar contra la invisibilització de les discriminacions racistes i donar eines per combatre-les
  • Sindicat de Manters - Projecte Top Manta, una marca de roba “legal” feta per “persones il·legals” que pretén aturar la criminalització del col·lectiu dels manters i obtenir recursos per tal que els venedors ambulants puguin sortir de la precarietat amb la que es troben al carrer i lluitar contra les violències policials.

La dotació econòmica del premi ha estat de 4.356,30€, a repartir entre les dues entitats.

El Premi 1% de l'edició 2018 va ser per Centre de Lleure Tu Tries! pel projecte Curs ed formació en el lleure per a joves amb diversitat funcional i intel·lectual, el 2017 va ser per AECS amb el projecte SCORA X - Change Catalonia, el 2016 el va guanyar l'Associació JIS amb el projecte "En trànsit", el 2015 Matriu va obtenir el Premi 1%, i en la de 2014 va ser premiat el projecte Tchindas. 

 

Subscriu-te!