Transparència

Ajuts i subvencions

Anualment el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya atorga un ajut per a projectes centrats en la cooperació al desenvolupament. Ho fa a través del Premi 1%, al qual es destina un 1% del pressupost del CNJC. 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entén l’associacionisme juvenil com un instrument de transformació social en mans de la gent jove i, per això, ha de jugar un paper important en la creació de condicions que possibilitin un món just i divers. A través de les decisions preses en la XXI i la XXII Assemblees Generals Ordinàries, el CNJC es va sumar les recomanacions de l’Organització de les Nacions Unides de destinar recursos al desenvolupament humà sostenible. Una de les institucions que ha dut a la pràctica aquesta recomanació ha estat el Fòrum Europeu de la Joventut, del qual el CNJC és membre de ple dret, destinant un 1% del seu pressupost per projectes de cooperació pel desenvolupament.

El Premi 1% 2016 es va atorgar el passat mes de novembre al Projecte En Trànsit per avançar cap a la cultura de la pau a través del diàleg intercultural. La dotació econòmica va ser de 4.212,03€. L'edició 2015 la va guanyar l'Associació Matriu, i la de 2014 el projecte Tchindas. 

 

Subscriu-te!