Transparència

Ajuts i subvencions

Anualment el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya atorga un ajut per a projectes centrats en la cooperació al desenvolupament. Ho fa a través del Premi 1%, al qual es destina un 1% del pressupost del CNJC. 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entén l’associacionisme juvenil com un instrument de transformació social en mans de la gent jove i, per això, ha de jugar un paper important en la creació de condicions que possibilitin un món just i divers. A través de les decisions preses en la XXI i la XXII Assemblees Generals Ordinàries, el CNJC es va sumar les recomanacions de l’Organització de les Nacions Unides de destinar recursos al desenvolupament humà sostenible. Una de les institucions que ha dut a la pràctica aquesta recomanació ha estat el Fòrum Europeu de la Joventut, del qual el CNJC és membre de ple dret, destinant un 1% del seu pressupost per projectes de cooperació pel desenvolupament.

El Premi 1% 2017 es va atorgar el passat mes de novembre al Projecte SCORA X - Change Catalonia presentat per l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) i que treballa els drets sexuals i reproductius, fent èmfasi a les dones i el col·lectiu LGBTI. La dotació econòmica va ser de 4.212,03€. L'edició de 2016 la va guanyar l'Associació JIS amb el projecte "En trànsit", el 2015 Matriu va obtenir el Premi 1%, i en la de 2014 va ser premiat el projecte Tchindas. 

 

Subscriu-te!