Transparència

Ajuts i subvencions

Anualment el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya atorga un ajut per a projectes centrats en la cooperació al desenvolupament. Ho fa a través del Premi 1%, al qual es destina un 1% del pressupost del CNJC. 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entén l’associacionisme juvenil com un instrument de transformació social en mans de la gent jove i, per això, ha de jugar un paper important en la creació de condicions que possibilitin un món just i divers. A través de les decisions preses en la XXI i la XXII Assemblees Generals Ordinàries, el CNJC es va sumar les recomanacions de l’Organització de les Nacions Unides de destinar recursos al desenvolupament humà sostenible. Una de les institucions que ha dut a la pràctica aquesta recomanació ha estat el Fòrum Europeu de la Joventut, del qual el CNJC és membre de ple dret, destinant un 1% del seu pressupost per projectes de cooperació pel desenvolupament.

El Premi 1% 2018 es va atorgar el passat mes de novembre al Projecte Curs de formació en el lleure per a joves amb diversitat funcional i intel·lectual presentat per el centre de lleure Tu Tries!, una entitat de lleure educatiu, social i cultural que treballa amb persones en risc d’exclusió social, centrada en l’àmbit de la diversitat funcional intel·lectual i la salut mental. La dotació econòmica va ser de 4.297,72€. El premi de l'edició 2017 va ser per AECS amb el projecte SCORA X - Change Catalonia, la de 2016 el va guanyar l'Associació JIS amb el projecte "En trànsit", el 2015 Matriu va obtenir el Premi 1%, i en la de 2014 va ser premiat el projecte Tchindas. 

 

Subscriu-te!